เรียนและทำงานเมืองนอก เรียนต่อต่างประเทศ ฝึกงานต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ ทุนเรียนเมืองนอก เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อสิงคโปร์
 
 

StudyPlus.Thailand ---> Add มากันนะคะ รับข้อมูลฟรี

i ---> 08 6 416 7060 --> Add มากันนะคะ รับข้อมูลฟรี

 

ทำงานพยาบาลต่างประเทศ งบประหยัดสุด ผ่อนได้

   

เรียนและทำงานที่ออส
ได้วีซ่า 3 ปี ด้วยงบแสนนิดๆ

ไม่ต้องใช้ Statement

เรียนและทำงาน USAแค่ 50,000
บาทเท่านั้น ได้วีซ่า 5 ปี

 

เเรียนป.โทอังกฤษ ค่าเรียนทั้งหมด เพี่ยง สองแสนกว่าบาท

ป.ตรีเพียงสามปี ปีละสองแสน

ป.เอก สามปี ปีละสองแสนนิดๆ

เรียนและทำงานที่แคนาดา
พร้อมเป็นพลเมืองแคนาดา

เพียงไม่กี่หมื่นบาท

   

เรียนป.ตรีจบเพียง2ปีเทอมละแสนบาท

     เรียนภาษาและ
เข้ามหาวิยาลัยได้เลย
กว่า 500 มหาวิทยาลัย

หลักสูตรต่างๆ+ทำงานต่าง
ประเทศเรียนและทำงานอังกฤษเริ่มต้น
50,000บาท เท่านั้น

 

งานเสาร์นี้เรียนจบม.3 เรียนอีก 2ปีต่อเข้ามหาลัย Topได้
ค่าเทอม200,000 บาทนิดๆ

 

เรียนมัธยมในต่างประเทศทั่วโลก
ราคาเริ่มต้นแสนกว่าบาทต่อเทอม
ค่าเป็นอยู่ไม่แพง

 

   

เรียนและทำงานได้เงิน
ทั้งป.ตรี โท เอกได้งานทำ
เมือนอกหลังจากจบ 100%

 

   

เรียนป.ตรี/โท/เอก ทั่วโลกฟรี

 

ทำงานและฝึกงานเมืองนอก
ไม่ยากอย่างที่คิด
เรียนป.ตรี/โทเนอเธอแลนด์
ฟรี
ทุนเรียนมัธยมในต่างประเทศ

 

 

คอร์สระยะสั้นต่างๆ
พร้อมเป็นพลเมืองต่างประเทศ

 

ทัวร์มหาลัยและโรงเรียนต่างประเทศ

   

Education Southland NZ
High School

รียนและทำงานสิงคโปร์
พร้อมเป็นพลเมือง

 

   

MDIS
เรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ในประเทศสิงคโปร์

 

แนะนำสถาบันในประเทศอังกฤษ

ทำงานที่ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ 5,000 กว่าบาท

งานสัมมนาในจังหวัดต่างๆ

     สัมมนาเรียนฝึกงาน
+ทำงานในต่างประเทศ
ต่อทุกวัน และทุกเสาร์
ที่สำนักงาน

     จัดงานทุนเรียนต่อทั่วโลก
กับสถานทูตทั่วโลก.....

     สัมมนาทุนภาษา
มัธยม ป.ตรี โท เอก ทุกวัน และทุกเสาร์ สำนักงาน

 

     ภาพนักเรียนทุนทั่วประเทศ
ภาพกิจกรรมในและต่างประเทศ

Scholarship ต่างๆ

รับทำวีซ่าประเทศต่างๆ

08 1 875 1372

 

Staff Login

ฝึกงานต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ เรียนสวีเดน เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย เรียนต่อประเทศอเมริกา เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ เรียนต่อประเทศอังกฤษ เรียนต่อประเทศแคนาดา เรียนต่อประเทศเกาหลี เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น เรียนต่อประเทศเยอรมัน เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส เรียนต่อประเทศอิตาลี เรียนต่อประเทศมาเลเซีย เรียนต่อประเทศสิงคโปร์ ศึกษาต่อต่างประเทศ ทำงานต่างประเทศ ศึกษาต่อเมืองนอก ศึกษาต่อสวีเดน ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ศึกษาต่อประเทศอเมริกา ศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ ศึกษาต่อประเทศแคนาดา ศึกษาต่อประเทศเกาหลี ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ศึกษานต่อประเทศเยอรมัน ศึกษาต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส ศึกษาต่อประเทศอิตาลี ศึกษาต่อประเทศมาเลเซีย ศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ ศึกษาต่อประเทศสวีเดน ศึกษาต่อออสเตรเลีย ศึกษาต่ออเมริกา ศึกษาต่อนิวซีแลนด์ ศึกษาต่ออังกฤษ ศึกษาต่อแคนาดา ศึกษาต่อเกาหลี ศึกษาต่อญี่ปุ่น ศึกษานต่อเยอรมัน ศึกษาต่อสวิสเซอร์แลนด์ ศึกษาต่อฝรั่งเศส ศึกษาต่ออิตาลี ศึกษาต่อมาเลเซีย ศึกษาต่อสิงคโปร์ เรียนและทำงานสวีเดน เรียนและทำงานออสเตรเลีย เรียนและทำงานอเมริกา เรียนและทำงานนิวซีแลนด์ เรียนและทำงานอังกฤษ เรียนและทำงานแคนาดา เรียนและทำงานเกาหลี เรียนและทำงานญี่ปุ่น เรียนและทำงานเยอรมัน เรียนและทำงานสวิสเซอร์แลนด์ เรียนและทำงานฝรั่งเศส เรียนและทำงานอิตาลี เรียนและทำงานมาเลเซีย เรียนและทำงานสิงคโปร์ ทำงานเมืองนอก ทำงานต่างประเทศ เรียนสวีเดน เรียนออสเตรเลีย เรียนอเมริกา เรียนนิวซีแลนด์ เรียนอังกฤษ เรียนแคนาดา เรียนเกาหลี เรียนญี่ปุ่น เรียนเยอรมัน เรียนสวิสเซอร์แลนด์ เรียนฝรั่งเศส เรียนอิตาลี เรียนมาเลเซีย เรียนสิงคโปร์ เรียนต่อประเทศสวีเดน เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย เรียนต่อประเทศอเมริกา เรียนต่อประเทศนิวซีแลนด์ เรียนต่อประเทศอังกฤษ เรียนต่อประเทศแคนาดา เรียนต่อประเทศเกาหลี เรียนต่อประเทศญี่ปุ่น เรียนต่อประเทศเยอรมัน เรียนต่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส เรียนต่อประเทศอิตาลี เรียนต่อประเทศมาเลเซีย เรียนต่อประเทศสิงคโปร์ กู้เรียนเมืองนอก เรียนและทำงาน Singapore Internship ทำงานในสิงคโปร์ ทำงานสิงคโปร์ ทุนเรียนเยอรมัน ทุนเรียนประเทศเยอรมัน Work and travel เรียนต่อนอก Internship ฝึกงานเมืองนอก work and travel in USA สมัครพลเมืองต่างประเทศ ทำงานฝึกงานเมืองนอก เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อสวีเดน เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อเกาหลี เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนต่อเยอรมัน เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ เรียนต่อฝรั่งเศส เรียนต่ออิตาลี เรียนต่อมาเลเซีย เรียนต่อสิงคโปร์ ฯลฯ

เรียนก่อนผ่อนได้กับเรานาน 10 ปี

ทำงานก่อนผ่อนกับเรานาน 10 ปี

StudyPlus ได้รับรางวัลโล่ห์พระราช

ทานจากสมเด็จพระเทพฯ

และรางวัลต่างๆ

ภาพน้องๆที่ไปกับเรา

MSN

Facebook :

StudyPlus.Thailand

Line : 08 6 416 7060
Whatapps : 08 6 416 7060

หลักสูตรค้นหาศักยภาพ

BB PIN 27C35D57

MSN 1

MSN 2

MSN 3

MSN คนเชียงใหม่

MSN Cambodia

คนทั่วไป

คนเชียงใหม่

 
 
 
 

ฟรี!!!

คลิ๊ก!

หลักสูตรค้นหาศักยภาพ

ฝึกภาษาในไทยกับครูต่างประเทศพร้อมได้

รับใบร่วมกิจกรรมจากมหาวิทยาลัย

ที่ออสเตรเลีย ราคา 1,300 บาท

เยี่ยมชมนิวซีแลนด์

งานสัมนาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

งานเรียนต่อเกาหลีกับรัฐบาลเกาหลี

Click Page 1

Click Page 2

Click Page 3

เยืี่ยมชมมหาวิทยาลัยต่างๆ

บรรยากาศในออฟฟิศ

อบรมก่อนการเดินทาง

การจัดงานต่างๆ

     
 
 

Copyright © 2011 StudyPlus. All Rights Reserved.